Zavod za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju

novosti

Dragi naši pacijenti

Leave review
posebna uloga KB Dubrava u pandemiji COVID-19 naglo je prekinula naše veze. Prilagođavajući se na ove izvanredne uvjete, pokušat ćemo Vam biti dostupn...
Opširnije

Bolesti štitnjače i COVID-19

Leave review
Najčešće bolesti štitnjače vezane su uz poremećaje u njezinom radu: smanjeni rad (hipotireoza) odnosno pojačani rad (hipertireoza).
Opširnije

Zatajenje nadbubrežnih žlijezda i COVID-19

Leave review
Nema podataka da je zaraza novootkrivenim koronavirusom češća u osoba sa zatajenjem nadbubrežnih žlijezda.
Opširnije